பால் விலை உயர்வு


ஒரு சின்ன கணக்கு
பால் விலை உயர்வு - ரூபாய் .12/-(6*2 litre)

பஸ் கட்டண உயர்வு - ரூபாய் .4/-
(சராசரி நாள் ஒன்றுக்கு கூடுதல்
செலவு உத்தேசமாக ))

மின் கட்டண உயர்வு- ரூபாய்.4/-
(உயர்த்தப்பட உள்ளது
நாள் ஒன்றுக்கு கூடுதல்
செலவு உத்தேசமாக )
மொத்தம் நாள் ஒன்றுக்கு - ரூபாய்.20/-
மாதம் ஒன்றுக்கு - ரூபாய்.600/-(30*20)
ஆண்டுக்கு - ரூபாய்.7200/-
அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு - ரூபாய்.36000/-

இலவச மிக்சி,grinder,பேன் மதிப்பு - ரூபாய்.6000/-

நிகர தெண்டம். - ரூபாய்.30000/-

பின் குறிப்பு:
1.ஆட்டுக்கு மாலை போட்டு மரியாதை செய்வது பிரியாணியை மனதில் வைத்து தான்.
2.இந்த அரசு உங்களுக்கு தோளில் துண்டு போடுவது,உங்கள் வேட்டியை உருவத்தான்.(நாகரிகம் கருதி வேட்டி என்று எழுதி இருக்கிறேன் )
3.அண்ணா ' நாமம்' வாழ்க, புரட்சி தலைவர் 'நாமம்' வாழ்க//

1 comments:

An Excellent Blog-post Relevant to the Topic. It really generates a new thinking pattern in the viewers. Please pursue with your Blogging Activities.
Living In Wellbeing

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...